Dodacie podmienky

Vykonávame pravidelný týždenný rozvoz izolácií vlastnými autami.

  • Doprava po celej SR
  • Žiadne problémy s poškodeným či znehodnoteným materiálom vinou cudzieho prepravcu.
  • DOPRAVA ZDARMA pri odbere od 16 baleni, alebo od 390 € priamo na Vašu stavbu

 

Platobné podmienky

Platba na dobierku, pri preberaní tovaru

 

Reklamačné podmienky:

1. Zodpovednosti za kvalitatívne chyby tovaru riešia zmluvné strany v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu výrobku a uvedením čísla dodacieho listu a faktúry, doložiť signo a fotografie reklamovaného materiálu. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, resp. predaju do vyriešenia reklamácie. U nezabudovaného materiálu musí byť ku kontrolnému odberu poskytnutý tovar z neporušeného balenia (balík, paleta), nie rozbalený tovar. Kupujúci stráca nárok na uplatnenie si reklamácie v prípade, že výrobok bol aplikovaný v rozpore s technickou dokumentáciou predávajúceho a v rozpore s účelom použitia výrobku. Uplatnením reklamácie nevzniká kupujúcemu právo na neuhradenie fakturovanej sumy. Predávajúci má povinnosť zaujať záväzné stanovisko do 30 dní od prijatia reklamácie.

Čítajte viac...
 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. Údaje, ktoré zadávate pri objednávke Ako zákazník (fyzická osoba) musíte uviesť nasledujúce údaje:

Čítajte viac...