Izolácia obvodových stien

Izolácia obvodových stien NOBASIL FKD

Vonkajšie steny (kontaktné fasády) 

 

    

Použitie

NOBASIL FKD je určený na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu fasád a stenových konštrukcií z exteriérovej strany kontaktným spôsobom s následnou povrchovo úpravenou omietkou.

obvodove steny 

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039 W/mK

Trieda reakcie na oheň A1

knaufinsulation

 

 Zobraziť cenník NOBASIL FKD

 

Izolácia obvodových stien NOBASIL FKD-S

Vonkajšie steny (fasády) 

 

   

Použitie

Výrobok NOBASIL FKD-S je určený na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu obvodových stien z exteriérovej strany. Odporučuje sa pre použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS) s povrchovou úpravou, kde tepelný izolant je k nosnej stene kotvený a lepený zároveň. Na kotvenie je doporučené použiť natĺkacie alebo šroubovacie hmoždinky spĺňajúce požiadavky podľa príslušnej ETA. Počet kotiev je nutné stanoviť podľa statického výpočtu pe danú polohu na obvodovej stene. Aplikácia výrobku NOBASIL FKD-S doporučujeme realizovať podľa montážneho návodu pre použitie minerálnych fasádnych dosiek NOBASIL FKD-S v systémoch ETICS, alebo podľa predpisov v konkrétnom certifikovanom ETICS. Na izoláciu ostení doporučujeme použiť výrobok NOBASIL FKD-RS.

obvodove steny

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,036 W/mK

Trieda reakcie na oheň A1

knaufinsulation

 

Zobraziť cenník NOBASIL FKD-S

 

Izolácia obvodových stien Rockwool FASROCK

Vonkajšie steny (fasády)

 

 

Použitie

Izolácia Fasrock je určená na stavebné tepelné, protipožiarne a akustické izolácie vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch. Doska je vyvinutá na použitie ako lepený a mechanicky prikotvený izolačný a nosný podklad pre tenké šľachtené stierkové výstužné a omietkové vrstvy priedušné pre vodnú paru..

obvodove steny

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,036 W/mK

Trieda reakcie na oheň A1

rockwool logo

 

Zobraziť cenník Rockwool FASROCK

 

Izolácia SMARTwall FKD S C1

Vonkajšie steny (kontaktné fasády) 

    

Použitie

Produkty SMARTwall FKD S C1 sú určené na:

  • tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu obvodových stien z exteriérovej strany.
  • odporúčajú sa pre použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS), kde je tepelný izolant k nosnej stene kotvený a lepený zároveň.

Jednostranný nástrek na povrchu dosiek SMARTwall FKD S C1 zlepšuje priľnavosť lepidla a stierkovej hmoty k izolácii a zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami.

obvodove steny 

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,036 W/mK

Trieda reakcie na oheň A1

knaufinsulation

 

 Zobraziť cenník NOBASIL FKD

 

Izolácia Nobasil FKD RS C1

Vonkajšie steny (kontaktné fasády) 

    

Použitie

Izolácia NOBASIL FKD RS C1 výrazne minimalizuje riziko tvorby plesní v oblasti okenných otvorov.

  • je určená na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu otvorových ostení pri kontaktnom zateplení fasádnych konštrukcií s následnou povrchovou úpravou vo forme tenkovrstvovej omietky.
  • jednostranný silikátový nástrek (FKD RS C1) na jej povrchu zlepšuje priľnavosť lepidla a stierkovej hmoty k izolácii a zároveň zjednodušuje manipuláciu s doskami.
obvodove steny 

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/mK

Trieda reakcie na oheň A1

knaufinsulation

 

 Zobraziť cenník NOBASIL FKD