Vytlačiť

ECOSE a zdravie

 

Ošetrite tepelnú pohodu vo svojom interiéri

Takmer každý už dnes vie, že budovy treba zatepľovať, aby sme ušetrili výdaje na energiu. Zatepľovanie však vplýva nielen na našu peňaženku, ale aj na zdravie, aj keď si to často neuvedomujeme.

Nevľúdne „teplo“ domova

V nezateplených budovách sa znižuje teplota ovzdušia v interiéri veľkým únikom tepla cez chladné steny, podlahy a stropy. Ak chce užívateľ dosiahnuť teplejšiu klímu, musí nastaviť vykurovanie na vyššie teploty. Tým však vzniká neželané vysušovanie a prúdenie vzduchu, spôsobené veľkým rozdielom teplôt v rôznych častiach miestnosti a následne nepriaznivý teplotný profil. Nežiaduci stav „nohy v chlade, hlava v teple“ potom môže viesť k poruchám krvného obehu a vzniku zápalových ochorení. Pri takomto prúdení suchého prekurovaného vzduchu sa tiež víri prach, čo má dráždivý účinok na dýchacie cesty i všetky sliznice.

Nepekný výkvet

To však nie je jediný zdravotný problém, ktorému musí náš organizmus čeliť. Na vnútornom povrchu nezateplenej steny alebo steny s príliš tenkou izoláciou, často nepriedušnou, ktorá oddeľuje vnútorné a vonkajšie prostredie, môže vzniknúť v zimnom období pod vplyvom nízkej povrchovej teploty vlhkosť, ktorá má za následok tvorbu plesní. Preto je potrebné zabezpečiť dostatočnú hrúbku a vhodný typ tepelnej izolácie stien tak, aby na vnútorných povrchoch bola dostatočne vysoká teplota. Kritickými miestami sú hlavne rohy a kúty miestností, miesta osadenia okien alebo spoje vonkajšej steny s balkónovými doskami, takzvané tepelné mosty.

Plesne

Spóry plesní sú vážnym zdravotným problémom, uvoľňujú sa totiž do ovzdušia, obyvatelia domu ich vdychujú a môžu vyvolať opakované infekcie dýchacích ciest, zápaly spojiviek a nosovej sliznice hlavne u citlivých jedincov, detí a alergikov. Jedine vhodne zvolený izolačný materiál, jeho dostatočná hrúbka a predovšetkým správna aplikácia zabezpečia v obytnom priestore optimálnu klímu.

Mäkko a čisto ako vo vate

Tepelná izolácia môže vyriešiť nielen zdravotné problémy, dokáže dokonca ovzdušie v interiéri zlepšiť. Vhodným príkladom sú ekologické produkty na báze sklených minerálnych vlákien vyrobené pomocou ECOSE® Technology. Vyrábajú sa z prírodných alebo recyklovaných surovín a spájajú sa pomocou organickej technológie bez formaldehydu, fenolov, akrylových živíc a bez pridávania umelých farieb, bielidla alebo farbív. Tieto škodlivé látky sú súčasťou receptúry mnohých lepidiel používaných pri výrobe kobercov, textílií, lisovaných produktov a penových izolácií. Ich nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus pritom môže byť veľmi významný. Výnimočne nebezpečný je hlavne formaldehyd, ktorý je v pôvodnom stave jedovatým plynom. Z hľadiska jeho širokého použitia, toxicity a nestálosti je vystavovanie sa jeho účinkom významným faktorom pre ľudské zdravie. EÚ klasifikovala formaldehyd ako látku, ktorá vyvoláva znepokojenie, pretože má potenciálne rakovinotvorné účinky, ale z dostupných informácií sa nedá vyvodiť uspokojivé hodnotenie.

Ako ozdraviť ovzdušie

Ekologické izolácie na báze ECOSE® Technology prispievajú v porovnaní s našimi klasickými k zvýšeniu kvality vzduchu v interiéri. Zaručuje to aj zlatý medzinárodný certifikát kvality vnútorného ovzdušia EUROFINS – sklená izolácia Knauf Insuation je jediná izolácia splňujúca najprísnejšie limity na kvalitu vnútorného ovzdušia. (udelený 24.3.2010)

Veľký skok k udržateľňosti materiálov

Ekologickým prínosom tohto materiálu je aj menšie množstvo použitej energie pri jej výrobe aj vďaka skutočnosti, že pri jeho výrobe sa používa až 85 % recyklovaných surovín. Odstránením fenolov a formaldehydov sa výrazne znížil objem produkovaných emisií vo výrobných halách i vypúšťaných do ovzdušia.