Hmoždina LFM 10x120Izolácia NOBASIL FRE 40 mm

Izolácia Nobasil DDP (SPS) 40mm - izolácia plochých striech


Izolácia Nobasil DDP (SPS) 40mm - izolácia plochých striech
Zobraziť v plnej veľkosti

cena za m² s DPH 7.99 €


Spýtajte sa na tento produkt

Hrúbka: 40mm Šírka: 1000mm Dĺžka: 600mm Balenie: 3,6m2

 Popis

 

Doska NOBASIL DDP je izolačný materiál plochých striech, vyrobený z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. V celom priereze je hydrofobizovaný.
 rovne strechy

 

Ďalšie vlastnosti: 

Súčiniteľ zvukovej pohltivosti: 0,040
Rd 1,00
Trieda reakcie na oheň: A1
Trieda tolerancie hrúbky: T2
Priepustnosť proti vodnej pare: 1,4
Pevnosť v ťahu: 10 kPa
Kód značenia izolácie: MW-EN 13162-T5
ES certifikát zhody: K1-0751-CPD-146.0-01-04/10
Požiarna odolnosť: 34 min

Výhody

 

 • má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti
 • má veľmi dobré parametre v tlaku i v ťahu kolmo na rovinu dosky
 • je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
 • má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
 • je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
 • je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi
 • pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná
 • je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
 • je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze
 • kotví sa lepením a mechanickými rozperkami
 • počas dopravy, skladovania a montáže sa musí chrániť pred poveternostnými vplyvmi
 • do konštrukcií musí byt zabudovaná v suchom stave

Použitie

Ploché strechy

Izolačný materiál NOBASIL SPS je určený na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu plochých jednoplášťových pochôdznych striech a do strešných konštrukcií staticky namáhaných..

ecose-line

 
Izolácia Nobasil DDP (SPS)
Izolácia Nobasil DDP-K (SPK)