SYNTHOS
Vytlačiť

synthosSynthos dbá na uspokojovanie potrieb odberateľov v oblasti chemických surovín, polotovarov a výrobkov. Vo svojej činnosti spoločnosť kladie dôraz na kvalitu a spoľahlivú obsluhu, inováciu výrobkov, cenovú atraktivitu, ekologickú bezpečnosť technológií a výrobkov a tiež na bezpečnosť práce. To všetko je podporené zavedeným a príslušnými certifikátmi potvrdeným Integrovaným systémom riadenia kvality, environmentálneho manažérstva a riadenia bezpečnosti práce.

Adresa výrobcu: Synthos